PASAPORT

Pasaport Müracaatı ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar İnternet Şubesi aracılığıyla yapmış olduğunuz müracaatlarda, müracaat tarihini takip eden ilk iş gününde işlemleriniz için gerekli evraklarla birlikte Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat gelmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde işlem...

Pasaport Müracaatı ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar
İnternet Şubesi aracılığıyla yapmış olduğunuz müracaatlarda, müracaat tarihini takip eden ilk iş gününde işlemleriniz için gerekli evraklarla birlikte Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat gelmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde işleminiz iptal olacak, yeniden müracaat etmeniz gerekecektir.
İnternet Şubemizi kullanmadan, bizzat kendiniz müracaat etmek istemeniz durumunda ise gerekli evraklarla birlikte ikamet ettiğiniz yer İlçe Emniyet Müdürlüğü`ne, aşağıda belirtilen İlçelerde ikamet ediyorsanız en yakın birimimize başvurunuz .
Son beş yıl içinde evlenme, boşanma ve nakil durumlarında, soyad ve nüfus kütükleri değişime uğrayacağından form doldurulurken bir önceki soyad ve nüfus kayıtlarının ilgili bölümlerde parantez içine alınarak yazılması gerekmektedir.
Pasaport uzatma için aynı işlemlerin takip edilmesi gerekmektedir. Pasaport cüzdanınızın sayfaları yeterli değil ise yeni cüzdan bedeli alınacaktır.
Pasaport başvuru ve uzatma işlemleri yalnızca Umuma Mahsus Pasaportlar için geçerlidir.
İlk Defa alınacaklarda;
*Gerekli Evraklar: Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, 4 adet fotoğraf
Süre Uzatımında;
*Gerekli Evraklar: nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, 3 adet fotoğraf
5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 15.Maddesine göre pasaport alacak olan vatandaşlarımızdan istenilen belgeler;
1- Pasaport Form Dilekçesi, (Ücretsiz olarak İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’nden veya ilçe Pasaport ünitelerinden temin edilir.)
2- Nüfus Hüviyet Cüzdanı’nın aslı,
3- 4 adet fotoğraf (4.5x6 ebadında) Polaraid Fotoğraf kabul edilmemektedir.
Fotoğraflar son durumu tespit eden, cepheden çekilmiş, şapkasız, güneş gözlüksüz, kadınlar için; çehrenin tam görülmesine mani olmayacak şekilde, başın saç diplerinden itibaren bir örtü ile bağlanmış olarak çekilmiş olan, sahibine benzemeyen, renkleri birbirine karışmış, eskiden çekilmiş, çarşaflı, peçeli olan yüz hatları tanınmayacak şekilde saç ve sakalları birbirine karışmış, siyah beyaz olarak çekilip sonradan renklendirilmiş fotoğraflar kabul edilmez, polaroid fotoğrafların ebat olarak küçük olması ve plastifiye makinesindan çıktıktan sonra sararması nedeniyle uygun olmamaktadır.
4- İşçi ve işçi ailesi olanların İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan alacakları belge,
5- Yurt dışında öğrenci olanlardan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak öğrenci belgesi,
6- Pasaportun meslek hanesine ithalatçı yazdırmak isteyen vatandaşlarımız İthalat Belgesi, İhracatçı yazdırmak isteyen vatandaşlarımız İhracatçılar Birliklerine üye olduklarına dair belge getirmeleri gerekir. Bunların haricinde teknik bir eğitim gerektiren meslekler için ( Kasap vs.) kişinin ve diploma gibi belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopisi eklenerek belgelenmesi gerekir.
7- Reşit olmayanlar veya mahcurların kanuni temsilcilerinden muvafakatnamesi (Kanuni temsilcileri yurt dışında olanların Konsolosluklardan muvafakatname),
8- Reşit olmayan çocuğun anne ve babasının boşanması halinde, Mahkeme çocuğun velayetini bunlardan hangisine vermişse (mahkeme velayeti tedbir yoluyla vermiş olsa dahi ) onun muvaffakatını gösterir resmi makamlarca tasdikli belge ve ilgili Mahkeme kararı örneğinin eklenmesi gerekir.
9- Evlilik dışında doğmuş çocuklar 1587 sayılı Nüfus Kanunu’ nun 20.Maddesi’nin 4 ve 5. Bendleri gereğince annesinin aile kütüğüne annenin soyadı ve onun bildireceği baba adı yazılır. Medeni Kanunun 290. Maddesi hükmüne göre nesebi sahih olmayan çocuğun anası doğuran kadındır. Babası tanıma veya bir hüküm ile tahakkuk eder. Bu durumda meşrufatlı nüfus kaydında 18 yaşından küçük çocuğun babasının olmadığı anlaşıldığına göre velayet hakkı anaya olmaktadır.
10- 2675 sayılı Kanunun 34/1. Maddesinde "Yabancı Mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet hukukuna göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesi gerekmektedir. Yabancı ülke mahkemelerine göre çocuklarının velayetlerinin kendisine verildiğini belirten vatandaşlarımızın çocuklarına pasaport almak için müracaat ettikleri de, yabancı ülke mahkeme kararı hakkında Türk Mahkemelerince tanıma ve tenfiz kararı gerekmektedir.
Pasaport müracaatında bulunan vatandaşlarımıza pasaportlar aynı il nüfusuna kayıtlı olanlara (2) gün, yabancı İl nüfusuna kayıtlı olanlara (4) iş günü içinde verilir.
Umuma Mahsus pasaportlar en az (6) ay , en fazla (5) yıl süre olarak düzenlenmektedir.
Pasaport işlemleri, ilimiz Merkez Pasaport Şube Müdürlüğü’nden, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ve Dış İlçe Emniyet Müdürlükleri Pasaport ünitelerinden yürütülmektedir.

vize
Hususi damgalı pasaport(Yeşil) harçtan muaf olup Pasaport Cüzdan Bedeli: 81.00 TL dir.

NOT: PASAPORT MÜRACAATLARI SAAT 15.30 İTİBARİYLE SONA ERMEKTEDİR. LÜTFEN BU SAATDEN ÖNCE PASAPORT MÜRACAATI İÇİN ŞUBEMİZE UĞRAYINIZ.
kullanıcı yorumları kullanıcı yorumlarıbo diyet çorba kullanıcı yorumları bo diyet çorba kullanıcı yorumlarıbo diyet çorba kullananlar bo diyet çorba kullananlarbo diyet çorba bo diyet çorbabitkisel shop bitkisel shopkimler kullandı kimler kullandıkullanan kullanıcılar kullanan kullanıcılarbo diyet çorba yorumları bo diyet çorba yorumlarıdiyet çorba diyet çorba