VİZE

Vize başvurusu için gereken evraklar I. Her başvuru için gereken evraklar: pasaportun geçerlilik süresi istenilen vize süresi bitiminden itibaren en az 3 ay fazla olmalıdır pasaport 10 seneden eski olmamalı, yan yana iki boş sayfa olmalıdır (velinin pasaportuna kayıtlı olan her çocuk için birer boş ...

Vize başvurusu için gereken evraklar

I. Her başvuru için gereken evraklar:

pasaportun geçerlilik süresi istenilen vize süresi bitiminden itibaren en az 3 ay fazla olmalıdır
pasaport 10 seneden eski olmamalı, yan yana iki boş sayfa olmalıdır (velinin pasaportuna kayıtlı olan her çocuk için birer boş sayfa daha gerekmektedir)
pasaportun bilgilerini içeren ve daha önce alınan Schengen vizelerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi
1 adet, son 6 ayda çekilmiş renkli vesikalık resim (arka fonu beyaz)
okunaklı ve eksiksiz doldurulmuş, başvuran tarafından imzalanmış başvuru formu (veli ile beraber seyahat eden ve velinin pasaportuna kayıtlı olan çocuklar için ayrı form doldurulmalıdır)
(Başvuru formu ücretsiz konsolosluğumuzdan temin edilebilir yada Dışişleri Bakanlığı internet sayfasından indirilebilir. Schengen başvuru formları standarttır, her Schengen ülkesinin başvuru formu kullanılabilir. İnternet sayfası: http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/D52830EE-4AD6-4A91-944D-47141AB8FD88/0/vizumkerdoiv_tr.pdf)

seyahat sağlık sigortası (tek girişli vize başvurusu durumunda kalma süresinin tamamını kapsayan ve dönüş tarihinden 2 hafta sonrasına kadar geçerli, çok girişli vize başvurusu durumunda ilk seyahatın süresini kapsayan ve bütün Schengen ülkelerinde geçerli olan, en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası - acil müdahale ve nakil masrafları kapsamlı)
başvuranın Türk vatandaşı olmaması durumunda Türk ikamet tezkeresi ve fotokopisi
geçerli uçak / tren bileti yada bilet rezervasyonu ve her geceyi kapsayan ödenmiş, otel konfirme edilmiş otel rezervasyonu (eğer davet eden kişide konaklanmayacaksa) – çok girişli vize başvurusu durumunda yukarıdaki belgeler ilk seyahat için gereklidir
reşit olmayan ve velisi ile beraber yolculuk etmeyenler için noter tasdikli muvafakatname ve çocuğun kimlik fotokopisi
öğrenciler için orijinal öğrenci belgesi
maddi durumu gösteren belgeler:
1. Çalışanlar için:

işverenin orijinal yazısı
sicil gazetesi
orijinal, 6 aydan eski olmayan faaliyet belgesi
vergi levhası
imza sirküleri
SGK giriş bildirgesi
SGK hizmet dökümü
son 3 ay maaş bordrosu
başvuranın kendi adına olan bir haftadan eski olmayan banka hesap özeti veya bankanın hesapta olan meblağa dair orijinal yazısı
başvuran kredi kartı sahibi ise, onun fotokopisi ve bankanın kartın limitini gösteren orijinal belgesi
2. İşveren için:

şirketin antetli kayıdına yazılan, kaşeli, imzali orijinal dilekçe
sicil gazetesi
orijinal, 6 aydan eski olmayan faaliyet belgesi
vergi levhası
imza sirküleri
başvuranın kendi adına veya şirket adına olan bir haftadan eski olmayan banka hesap özeti veya bankanın hesapta olan meblağa dair orijinal yazısı
başvuran kredi kartı sahibi ise, onun fotokopisi ve bankanın kartın limitini gösteren orijinal belgesi

3. Emekliler için:

emekli cüzdanı fotokopisi
son emekli maaşının miktarını gösteren belge
başvuran kredi kartı sahibi ise, onun fotokopisi ve bankanın kartın limitini gösteren orijinal belgesi
başvuranın kendi adına olan, bir haftadan eski olmayan orijinal banka hesap özeti yada bankanın başvurana ait olan banka hesabındaki meblağa dair orijinal yazısı
4. Ev hanımları için:

elle yazılan dilekçe
başvuran kredi kartı sahibi ise, onun fotokopisi ve bankanın kartın limitini gösteren orijinal belgesi (eğer kredi kartı sahibi değilse, eşinin kredi kartı ekstresi de eklenebilir, eşi tarafından yazılan, masrafları karşılayacağına dair yazısıyla beraber)
başvuranın kendi adına olan, bir haftadan eski olmayan orijinal banka hesap özeti yada bankanın başvurana ait olan banka hesabındaki meblağa dair orijinal yazısı (eğer banka hesabı sahibi değilse, eşinin kredi kartı ekstresi de eklenebilir, eşi tarafından yazılan, masrafları karşılayacağına dair yazısıyla beraber)
II. Farklı amaçlı vizeler için gereken evraklar:

Turistik amaçlı vizeler için ödenmiş konfirme edilen otel rezervasyonu
Eğitim ve araştırma amaçlı vizeler için kabul eden kurumun orijinal yazısı ve Macaristan’daki kalacak yer ile ilgili evraklar
Ziyaret amaçlı vizeler için Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu (BAH) tarafından verilen orijinal resmi davetiye ve Macaristan’daki davet eden kişinin kimlik / pasaport fotokopisi
Ticari amaçlı vizeler için Macaristan’daki partner şirketinin orijinal davetiyesi (davetiye ziyaretin süresini, amacını içermeli), var olan iş ilişkilerini gösteren belgeler, yerli ticaret yada sanayi odasının şirket faaliyeti ile ilgili yazısı
Nakliyat şirketlerinde çalışan resmi şoförlerin ticari amaçlı vizeleri için UND tarafından verilen garanti yazısı (eğer işveren UND üyesi ise), işverenin şoförün şirkette çalıştığına dair orijinal yazısı, C 2 belgesinin fotokopisi, şirketin şoför listesi, şoföre ait olan sürücü belgesinin ve beynelmilel ehliyetinin fotokopisi, SGK giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü (Internet çıktısı), Macaristan’daki (ve Danımarka’daki) iş ortağının orijinal davetiyesi.
Tedavi amaçlı vizeler için kabul eden sağlık kurumunun orijinal yazısı, sağlık kurumunun tedavi ücretinin ödendiğine dair yazısı, maddi durumu gösteren belge, Macaristan’daki kalacak yer ile ilgili evraklar
Kültürel amaçlı vize için Macaristan’daki organizatör tarafından verilen orijinal davetiye veya kültürel hizmet veren kurum ile yapılan anlaşma ve başvuranın Türkiye’deki mesleki faaliyetini gösteren belge
Spor amaçlı vize için Macaristan’daki spor kulübünün / federasyonun orijinal davetiyesi veya katılım ile ilgili belge ve Türkiye’deki spor kulübünün / federasyonun yazısı.
Konferansa katılım amaçlı vize için konferans organizatörü tarafından verilen orijinal davetiye, katılım ile ilgili konfirmasyon ve Türkiye’deki kurumun yazısı
Başkonsolosluk her zaman ek belgeler talep etme hakkına sahiptir.

Yanlış veya eksik bilgiler müracaatin reddedilmesine yol acar.

Verilen vize Schengen bölgesine giriş hakkını vermemektedir, giriş sınır görevlileri tarafından engellenebilir.


90 günü aşan kalış süresi durumunda

Macaristan’da uzun (90 günden fazla) süre bulunmak isteyenler konsolosluğa oturma izni için başvuru yapabilirler. Bu durumda başvurunun kabulüne Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu (BAH) 30 (öğrencilerin başvurusunda 15) günde karar vermektedir.

BAH’ın olumlu kararından sonra başvuran oturma iznini alabilmek için konsolosluktan bir girişli en fazla 30 günlük kalış süresi sağlayan (D işaretli) vize almaktadır. Başvuran Macaristan’a girdikten sonra 30 gün içinde ikamete göre yetkili olan Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu’ndan oturma iznini alabilir/almalıdır (bu otomatik bir prosedür, pasaportun beraberinde Başkonsolosluk tarafından kaşelenen resim de götürülecektir).

Oturma izni başvurusunda bulunmak için – hangi amaçla olursa olsun - aşağıdaki evraklar gerekmektedir:

geçerli pasaportun, bilgileri içeren sayfalarının fotokopisi

2 adet altı aydan eski olmayan vesikalik resim

tam kapsamlı seyahat sağlık sigortası

Macaristan’daki kalacak yer ile ilgili evraklar:

öğrenim gören öğrenciler için yurttan konfirme veya
tapu müdürlüğünde bina veya ev olarak kayıtlı olan gayrimenkulun 30 günden eski olmayan orijinal tapusu ve
bu gayrimenkul için sahibi ile yapılan kira kontratı veya gayrimenkulun sahibi tarafından verilen kabul yazısı veya
Macaristan’da bulunan aile fertleri olduğu zaman, eğer aile ferti evin sahibi ise: noter tarafından hazırlanan ikamet beyanı veya
Macaristan’da bulunan aile fertleri olduğu zaman, eğer aile ferti evin sahibi değil ise: noter tarafından hazırlanan ikamet beyanı ve ev sahibi ile yapılan kira kontratı.
Oturma izni teslim alınmasında gereken vize için – farklı giriş amaçlarına göre – aşağıdaki evraklar gerekmektedir:

Kazanç sağlamaya yönelik oturma izni:

Çalışanlar için:
- geçerli çalışma izni
- iş sözleşmesi
- ilk maaşını alana kadar çıkan masraflarını nasıl karşılayacağına dair bir evrak (Macaristan’dan / Türkiye’den banka hesap özeti, işverenin avans vereceğine dair yazısı, vs)
- iş için gereken mesleki eğitim ve uygunluğu gösteren belge (en son mezun olunan okulun diploması)
- Türkiye’deki önceki işverenin yazısı (eğer varsa)

İşveren için: 
- kazanç sağlayan faaliyetin türünü gösteren belge: şirket sözleşmesi (Társasági Szerződés), girişimci belgesi (Vállalkozói igazolvány), çiftçilik belgesi (Őstermelői igazolvány)
- ticaret mahkemesinin kararı (cégbírósági bejegzyő végzés)
- ticaret mahkemesi tarafından verilen, şirketin bilgilerini içeren belge (cégkivonat)
- imza sirküsü
- Macaristan’da / Türkiye’de mevcut olan ama Macaristan’da da kullanılabilen meblağı gösteren belge
- şirketin geçen seneye ait olan muhasebeci tarafından hazırlanan bilançosu (şirket faaliyet halindeyse)
- Macar Vergi Dairesi’nden şirketin borcunu belirten belge (şirket faaliyet halindeyse)
- eğer şirketin Macar yada serbest dolaşım ve kalış hakkını kullanan çalışanları varsa, bunların iş sözleşmesi (en az 3 kişi), bu yoksa çalışma planı 
- şirketin yöneticisi olması durumunda, şirket ortaklarının yaptığı toplantıda, başvuranın atamasıyla, kabulüyle, geliriyle ilgili protokol ve başvuranın şirkette yaptığı faaliyeti gösteren beyan

Eğitim amaçlı oturma izni: 

mezun olunan en yüksek okulun diploması
değişim programına katılan öğrenciler için Türkiye’deki üniversite tarafından verilen öğrenci belgesi
Macaristan’daki eğitim kurumu tarafından verilen kabul yazısı / öğrenci belgesi
Macaristan’da çıkacak masrafların karşılanmasıyla ilgili belgeler:
kendi banka hesap özeti veya
burs yazısı
veli tarafından verilen, masrafların karşılanması ile ilgili noter tasdikli taahhütname ve velinini
maddi durumunu gösteren belge: - iş verenin yazısı ve maaş bordrosu
banka hesap özeti
- eğitim kurumu tarafından verilen, okul ücretinin ödendiğine dair belge
Aile birleşimi amaçlı oturma izni:

akrabalık bağını gösteren belge
orijinal yada noter tasdikli evlenme kayıt örneği veya
orijinal yada noter tasdikli doğum kayıt örneği
Macaristan’da yaşayan akrabanın pasaport fotokopisi
Macaristan’daki geçimin belgelenmesi
kendine ait Macaristan’daki / Türkiye’deki banka hesap özeti veya
Macaristan’da oturan akrabanın noter tarafından hazırlanan, gelecek kişinin masraflarını
karşılayacağına dair taahhüt ve banka hesap özeti veya iş vereninin yazısı ve maaş bordrosu
Ziyaret amaçlı oturma izni:

BAH tarafından verilen orijinal, resmi davetiye
davet edenin pasaport yada kimlik fotokopisi
Tedavi amaçlı oturma izni:

kabul eden sağlık kurumu tarafından verilen, tedavinin türü ve süresi ile ilgili yazı
tedavi masraflarının sağlanmasına ve tedavi süresince Macaristan’da oluşacak diğer masrafları karşılayabileceğine dair belge
ayakta tedavi görecekler için Macaristan’daki kalacak yer ile ilgili evrak
reşit olmayan çocuk yada bakıma ihtiyacı olan aile fertlerinin tedavisi durumunda refakatçinin kalacak yerini ve maddi durumunu gösteren belge
Araştırma amaçlı oturma izni:

Macaristan’daki geçimin belgelenmesi
akreditasyonu olan araştırma enstitüsünün kabul yazısı
eğer araştırmacı gereken maddi duruma sahip değilse, araştırma enstitüsünün, araştırmacının oturma izni süresinin bittiğinden sonra ülkeden ayrılmama durumunda, sınır dışı edilmesi ile ilgili tüm masrafların karşılamasına dair taahhütnamesi

Gönüllü faaliyet amaçlı oturma izni:

başvuranın kabul eden kurum ile yapılan, gönüllü faaliyet göstermesi ile ilgili anlaşma (yerel belediye başkanlığı, kilise, kütüphane, vakıf, dernek vs.)
Macaristan’daki geçimin belgelenmesi (kabul eden kurumun ödeme ile ilgili yazısı, kendi maddi durumunu gösteren belge))
kullanıcı yorumları kullanıcı yorumlarıbo diyet çorba kullanıcı yorumları bo diyet çorba kullanıcı yorumlarıbo diyet çorba kullananlar bo diyet çorba kullananlarbo diyet çorba bo diyet çorbabitkisel shop bitkisel shopkimler kullandı kimler kullandıkullanan kullanıcılar kullanan kullanıcılarbo diyet çorba yorumları bo diyet çorba yorumlarıdiyet çorba diyet çorba